Cenník výkonov

Výkon Cena
vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva
vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS 45€
príplatok za prácu cez víkend a sviatok (za každých 60 min) 10€
iné požadované odborné výkony podľa dohody